امه و ابيه و صاحبته و بنيه

امیرمؤمنان (ع) در یک خطبه ی طولانی، ویژگی های مسجد کوفه را بیان می فرماید و در ضمن آن می گوید: ای اهل کوفه، خداوند به شما نعمت هایی عطا فرموده که به هیچ کس . و روزگارى كه وحشى ها هم مانند انسانها زنده مى شوند (5)

2022-11-28
    الفرق بين hydrophilic و hydrophobic
  1. با کیفیت 240p
  2. 5,179 likes
  3. 4 النساء An-Nisaa