اهداف درس حرف س

در درس علوم ، تعلیمات اجتماعی و . در پایان این درس دانش آموزان با چاه و قنات به عنوان آب های زیر زمینی آشنا خواهند شد

2023-02-01
    العاب توم و جيري في البيت
  1. آشنايي‌با‌كاربردهاي نيمساز زاويه
  2. * أهداف الوحدة الدراسية
  3. 3
  4. Nov 30, 2018 · أهداف مكونات كتاب لغتي :